Вятърна Енергия

Възобновяемата енергия излиза все по-често на преден план. Особено производството на чиста вятърна енергия печели все повече популярност по света. През последните години използването на нови технологии за лагери и ефективно задвижване увеличиха номиналната мощност на торбините, както и всеобщото търсене на вятърна енергия. Съвременните вятърни турбини могат да генерират мощност от 2,5 до 5 мегавата, значи да снабдяват хиляди домакинства с екологичносъобразна енергия. Високо прецизни компоненти като роторните лагери, главните лагери, задвижващите механизми за наклон и посока на перката са подложени ежедневно на големи натоварвания и на въздействието на околната среда. Тези условия на изискват защита с извънредно ефективни смазки. LUBCON предлага специално разработени за целта смазки, които отговарят на високите изисквания на вятърните турбини. Благодарение на своите характеристики и състав, нашите смазки удължават интервалите за поддръжка, предлагат максимална ефективност и редуцират експлоатационните разходи.

В сътрудничество с основните производители на вятърни турбини, LUBCON разработи подходящи системи за смазване. Системите за централно мазане EasyMatic HD удължава циклите за поддръжка и предотвратява повреди на вятърните турбини. LUBCON предоставя цялостно решение за устойчиво смазване на всички основни компоненти на вятърните турбини, за дългосрочна експлоатация и максимална защита от аварии и спиране на работата.

Изтеглете брошури
Stacks Image 13795

© 2024 Igor Albreht contact