Роторен Вал

Валът на ротора е централната и в същото време най-силно стресираната част на вятърната турбина. По-специално, лагерите на роторния вал е постоянно изложени на големи механична и климатични стресове. При бурни ветрове с магнитут осем и нагоре, лагерите на ротора са подложени на големи динамични натоварвания и вибрации. В съчетание с метеорологичните условия като температура, сняг, лед или дъжд, това може да доведе до преждевременна повреда на лагерите. Смазването има огромно значение за надеждността и експлоатационния срок на лагерите на ротора. LUBCON предлага голям избор от изключително устойчиви на средата и високо-производителни лагерни греси за лагерите на роторния вал във вятърните турбини. Разработени в сътрудничество с основните производители на лагери и широко тествани във вятърни паркове, решенията за смазване на LUBCON осигуряват максимална производителност. Значително по-ниската консумация на смазки и съкращаването на разходите за експлоатация, поддръжка и ремонт са само някои от многото предимства, които произтичат от използването на специалните смазки на LUBCON.

Основен лагер
Stacks Image 13543
Stacks Image 13539
Stacks Image 13535

© 2022 Igor Albreht contact