LUBCON
Вашият партньор за смазочни материали и системи за смазване

Stacks Image 12537
Профил на компанията
Stacks Image 12544
Сертифициране
Stacks Image 12531
История

Stacks Image 12507

Jürgen Engelke, Основател
(† 01/25/2005)

Семейният бизнес LURICANT CONSULT GmbH е основан през 1980 г. във Франкфурт на Майн.
С марката "LUBCON®" днес тя е международна действаща корпорация и един от водещите световни производители на индустриални смазочни материали и смазочни системи. Първокласните мазнини, масла, пасти и спрейове се приготвят за взискателни промишлени цели. Ние произвеждаме повече от 4000 различни смазочни материали, разработени да отговарят на уникалните изисквания на клиентите в почти всички индустрии.

Stacks Image 12517

Hedy Engelke и Heiko Engelke
2004 г. поема управителния съвет

LUBCON предлага широка гама от опции и услуги за икономична и екологична поддръжка.
С цел ефективно и цялостно посрещане на местните пазари през последните години бяха създадени нови клонове и производствени мощности. Заедно със борда на директорите, служителите в Европа, Азия и САЩ следват и живеят в съответствие с корпоративната стратегия и мисия на компанията, в полза на потребителите.


© 2024 Igor Albreht contact