ТРАМВАЙ, МЕТРО, ВЛАК

Особено в областта на железопътния транспорт, иновативни и внимателно подбрани комбинации лубрикант трябва да отговарят на високите изисквания за безопасност и да бъдат едновременно еко-приятелски и лесно биоразградими. В тясно сътрудничество и се присъедини към развитие на проекти с производителите на превозни средства и компоненти (OEM), превозни средства и собствениците на железопътни, оператори и фирми за поддръжка ние успешно разработени смазочни материали, които са на вода и окисляване-устойчиви и показват отлични товарни и адхезионни свойства. Тези специални смазочни материали за прилагането в трамвай, метро и влак са пригодени да отговарят на различните изисквания в сектора на обществения транспорт и жп.

Изтеглете брошури
Stacks Image 8117

© 2024 Igor Albreht contact