Разходите за безопасност, производителност и минимална поддръжка са нашият фокус. Години на тясно сътрудничество с производителите на машини и преработката на храни и опаковки са ни оставят да развие пълния продуктова линия на премия, физически неопасни смазочни материали, които са неутрални в мирис и вкус. Нашите синтетични греси и масла са формулирани, за да отговарят на изискванията за изпълнение на вашите машини, дори и в най-тежките условия. От обработка на сурова съставка в цялата стерилизация, замразяване, варене и опаковане на хранителни продукти, ние имаме подходящ продукт за вашето приложение.

Stacks Image 11696
Лагери
Stacks Image 11698
Вериги
Stacks Image 11700
Компресори H1
Stacks Image 11702
Редуктори
Stacks Image 11704
Направляващи Паралели
Stacks Image 11706
Хидравлични Помпи
Stacks Image 11708
Поддръжка / Почистване
Stacks Image 11710
Уплътнители
Stacks Image 11712
Вакуумни Помпи

В линка по-долу можете да видите най-актуалния списък на регистрираните H1 продукти.
Регистриран LUBCON H1 продуктi

nsf -insservices

Изтеглете брошури
Stacks Image 11677
Stacks Image 11679
Stacks Image 11681

© 2020 Igor Albreht contact