Поддръжка / Почистване

Смазките LUBCON с H1 сертификат за контакт с храни са разработени за да подкрепят съвременните програми за поддръжка, базирана на непрекъсната и устойчива експлоатация . Това са първокласни продукти, подходящи за обезмасляване и почистване, както и за демонтаж на всички машинни компоненти. Хранителният клас смазки за поддръжка имат забележителни смазочни свойства и надеждно предпазват от корозия. LUBCON предлага подходящия продукт за всяко приложение, в екологично приемливи помпащи спрейове или аерозоли.


© 2020 Igor Albreht contact