Вакуум и Ядрената Енергетика

Вакуумните помпи се използват в много области на индустрията и науката. Създаването на технически вакуум прави възможни логистични и химически процеси, осъществявани в различни вакуумни нива, като 10-3 mbar до 10-9 mbar. По този начин вакуумната технология улеснява експлоатацията и третирането на стоките или извънредно чувствителните материали, както и прави възможно производството на изключително здрави и ефективни продукти. Изсушаване чрез замразяване, пакетирането на храни, производството на някои полимери или електро-компоненти, както и приложенията в ядрената и нанотехнологиите са само част от областите, в които вакуумните помпи са неразделна част от рутинните процеси. LUBCON смазките за вакуумни помпи с малки загуби при изпаряване, максимална терморезистентност и изключителна окислителна стабилност са специално разработени за високо вакуумни и т.нар. „чиста стая” приложения. Осигуряват максимална производителност и дълготрайно използване.

Изтеглете брошури
Stacks Image 7491
Stacks Image 7494

© 2024 Igor Albreht contact