Текстилна Индустрия

От обработката на суров памук до готов текстил има дълъг производствен процес, който зависи от надеждността и производителността на различни машини. Независимо дали става дума запроизводство на памук и на прежди от синтетични влакна, на тъкане и плетене или на готов текстил, машините са постоянно подложени на високи натоварвания и трябва да работят ефективно. Високите скорости, широките температурни диапазони и химическите въздействия са фактори, които ежедневно затрудняват оптималния производствен процес. LUBCON смазките за текстилната промишленост са специално проектирани да издържат на различни натоварвания, дори и при максимално натоварване на машините. Те предпазват точките на триене от износване и корозия, за минимална о поддръжка в продължение на дълъг период от време.

Асортиментът на LUBCON лубрикант включва синтетични или минерални масла, базирани съмишленици и смазочни греси, иглени и обемните масла, пасти за сглобяване, както и средства за освобождаване и почистване за широко приложение в текстилната промишленост.


© 2024 Igor Albreht contact