Печатарската Индустрия

LUBCON предлага голям избор от смазки, които отговарят на най-високите технологични изисквания в печатарската индустрия. Редукторни масла с отлично съчетани добавки, почистващи и консервиращи агенти, както и греси и масла в комбинация с LUBCON системи за мазане, на разположение в целия свят. Близкото сътрудничество с едни от най-известните производители на печатарски машини като Koenig & Bauer AG (KBA), Мanroland sheet-fed GmbH или Heidelberger Druckmaschinen AG ни помага да отговорим много точно на трибологичните изисквания на печатарската индустрия.

Изтеглете брошури
Stacks Image 13509

© 2024 Igor Albreht contact