Печатарската Индустрия

LUBCON предлага голям избор от смазки, които отговарят на най-високите технологични изисквания в печатарската индустрия. Редукторни масла с отлично съчетани добавки, почистващи и консервиращи агенти, както и греси и масла в комбинация с LUBCON системи за мазане, на разположение в целия свят. Близкото сътрудничество с едни от най-известните производители на печатарски машини като Koenig & Bauer AG (KBA), Мanroland sheet-fed GmbH или Heidelberger Druckmaschinen AG ни помага да отговорим много точно на трибологичните изисквания на печатарската индустрия.

Stacks Image 12561
Stacks Image 12567
Stacks Image 12696
Stacks Image 12889
Stacks Image 12940
Stacks Image 12891
Stacks Image 13460

© 2020 Igor Albreht contact