Вентили и Фитинги

Вентилите регулират преминаването на течни и газообразни вещества и са интегрална част в много индустриални области, както и в домакинството. При подбора на подходящи смазки трябва да се преценят редица фактори, освен другите, добрата съвместимост с уплътненията и въздействието на влагата и химически агресивната среда. Особено в приложения, при които случаен контакт с храни не може да бъде избегнат, като преноса на питейна вода, бутилиране на сокове и освежителни напитки, алкохолни напитки като бира, вино и твърд алкохол, трябва да се използват смазки, които са изключително физиологически инертни, неутрални на мирис и вкус. За вентилни приложения LUBCON предлага специални смазки, устойчиви на работната среда, с добри смазочни свойства при високи и ниски температури. Те са съвместими с EPDM (Етилен Пропилен Диен Мономер), NBR (Нитрил Бутадиенова гума), FPM (Флуориран Пропилен Мономер) и с гумени уплътнения. Тези смазки регулярно се тестват и сертифицират от NSF, KTW, ACS, MPI и се одобряват от BAM (Германски Федерален Институт за Проучване и Тестване на Материалите) за използване във фитинги и в други приложения за газообразен кислород.

Stacks Image 3317
Stacks Image 3319

© 2024 Igor Albreht contact